Субота, 15.08.2020, 15:15
Головна Реєстрація RSS
Вітаю Вас, Гість
Друзі сайту
Пошук
Головна » Статті » Методична скриня

Уроки з елементами асоціативного аналізу. Світова література 10 клс

Асоціативне мислення, як і образне, формується на всіх вікових етапах розвитку особистості, але має свою специфіку. В 5-7 класах ознайомлюю учнів з поняттям асоціація, символ. Під час роботи з текстом, біографічними даними про письменників, теоретичними поняттями використовую такі види вправ:

1. Асоціативні килимки: вправу можна проводити на уроках узагальнення, поставивши запитання: «З чим асоціюється у вас ім’я…(автор)». Наприклад, до імені Г.К.Андерсен діти склали такий асоціативний килимок: Данія, Копенгаген, Русалонька, гидке каченя, король без корони, троянди, Снігова королева, Кай, Герда, стійкий олов’яний солдатик, дзеркало, троль. Після уроку – подорожі до Японії з метою ознайомлення зі своєрідністю її культури учні 5 класу склали такий килимок: острови, землетруси, цунамі, сонце, орігамі, бонсай, чайна церемонія, ікебана, сумо, хоку, гармонія.

2. Асоціативні ланцюжки: використовуються при роботі над образною характеристикою персонажа, зокрема при визначенні рис характеру. Наприклад, Геркулес – сильний, витривалий, кмітливий, сміливий, справедливий, милосердний. А також при роботі з теоретичними поняттями. Наприклад, 5-класники ознайомлюючись з поняттям «епітет», вчаться знаходити епітети, зокрема при вивченні лірики Алкмана, Гете, Лермонтова, Тютчева, потім добирають власні епітети до слів з віршів (гори, долини, дорога, ніч та ін..), утворюючи асоціативні ланцюжки.

3. Асоціативні диктанти: дана вправа використовується в усіх вище згаданих випадках. Її суть полягає в тому, що діти повинні вибрати з асоціативного ряду, який надиктовує вчитель, ті слова, що асоціюються з певним ім’ям, поняттям. Наприклад, після вивчення біографії Д.Дефо можна продиктувати такий ряд слів: Москва, Лондон, священник, юрист, комерсант, журналіст, байки, памфлети, ,,Хамелеон’’, ,,Робінзон Крузо’’, пригодницька повість, пригодницький роман. Діти, що добре засвоїли біографію, запишуть: Лондон, священник, комерсант, журналіст, памфлети, ,,Робінзон Крузо’’, пригодницький роман.

4.Асоціативні розминки: цей вид вправ доречний на першому етапі розвитку асоціативного мислення. Наприклад, перед ознайомленням з текстом казки-п’єси С.Я.Маршака «Дванадцять місяців» ставлю учням запитання: «Які асоціації пов’язані у вас зі святом Нового року?» Зазвичай, діти називають: зима, ялинка, подарунки, феєрверки, гірлянди, цукерки, карнавал, Дід Мороз, Снігуронька, сніг.

Після цього зазначаю: «Побачимо, чи зміняться ваші асоціації після прочитання п’єси Маршака». Коли текст прочитано, повертаємося до асоціативного килимка і діти доповнюють його словами: вогнище, підсніжники, 12 місяців, каблучка.

У 8-9 класах подібні види роботи можна використовувати для ширших понять. Наприклад, після вивчення епохи чи літературного напрямку, як-от: середньовіччя – бог, церква, «темні віки», інквізиція, героїчний епос, рицарство, трубадури, ваганти, Данте, Дж.Рюдель, високе кохання, канцона, альба, серенада і т.д.

В 10-11 класах для узагальнення знань можна виконати асоціативне гронування .

На четвертому етапі виконуються творчі роботи різного плану, які учні створюють чи індивідуально, чи в процесі роботи групи чи колективу. Прикладами таких завдань можуть бути уявні подорожі: «Я на балу у Попелюшки», «Біля новорічного вогнища», «Участь в рицарському турнірі», «Подорож з трубадурами», «У колі вагантів», «В кабінеті письменника» та ін.

Цікавий вид роботи – створення асоціативних портретів, як-от: «Портрет краси», «Портрет мудрості», «Портрет дитинства», «Портрет кохання». Ці портрети можуть мати різну форму. Так, в 5 класі при вивченні казки «Снігова королева» діти досліджують, завдяки чому відбулася перемога маленької дівчинки над могутньою Сніговою королевою. Як наслідок, був створений «Портрет краси людської душі», що мав форму троянди. Після вивчення сонетів Данте, Петрарки, Шекспіра 8-класники створюють «Портрет кохання» у вигляді серця.

За твердженням психологів, традиційна дитяча гра як вид творчої діяльності не зникає, як така. У старшому віці вона набуває іншої форми, втілюючись у художньо-словесній творчості. Практика свідчить, що старшокла­сники займають активну позицію при написанні творів асоціативного характеру. Впровадження таких завдань, на мій погляд, не лише допомагає формуванню творчої самостійної діяльності учнів, а й розкриває їх обдару­вання, розвиває вміння відчувати силу слова, працювати з ним. Водночас це сприяє розвитку їх образного мис­лення, усуває небезпеку штампів, кліше.

Враховуючи специфіку літератури як шкільного предмета й виду мистецтва, впроваджую в навчально-виховний процес твори асоціативного характеру. В них старшокласники викладають власні думки, роздуми, враження чи укладають особисті уявні образи, етюди, замальовки, моноло­ги тощо, які є асоціаціями на певний літературний образ, твір, уривок з нього.

Цілеспрямоване використання у процесі навчання таких завдань, допоможе розвинути в кожного школяра нестандартність мислення, зорієнтує старшокласника на пошук нових ідей, фактів, образів, тобто, сприятиме творчому самостійному становленню старшокласника.

Найчастіше в роботі зі старшокласниками використовую такі види творчих робіт:

Асоціативний твір-замальовка за уривком із художнього твору.

Школярам пропонується до уваги обраний учителем уривок із твору, який має важливе значення у змісті твору: образ-символ, репліка, монолог-роздум чи слова-характеристика, що розкривають ідейне навантаження художнього твору, сутність характеру чи дій персонажа, вираження ідейно-естетичного ідеалу митця тощо. По­трібно за певний час створити твір-образ, що є асоціацією на почуте, чи висловити власні думки й почуття, які викликав уривок із твору. Досить часто у власних доробках школярі поєднують ці два види роботи: створюючи власний образ, вони доповнюють твір роздумами, судженнями про нього чи навпаки.

Асоціативний твір "Продовження художнього твору" У процесі композиційного аналізу художнього твору учням пропонується на певному етапі зупинитись, "за­бути", як розвиваються події у творі далі, й "вималювати" власне продовження сюжету. Такий вид роботи допоможе не лише розвинути самостійну творчу діяльність школярів, а й глибше проникнути в ідейний задум письменника, розкрити характер чи особливості певного персонажа, його світобачення, вагомість у творі, тобто сприятиме повноцінній літературній освіті.

Асоціативний імпресіоністичний твір "Опис емоційного стану персонажа"

Для виконання завдання цього виду учням пропонується певний уривок із твору, де автор досить стисло описав внутрішній стан персонажа чи взагалі випустив це з поля зору. Цей вид діяльності сприятиме глибшому проникненню старшокласника у внутрішній світ персонажа художнього твору, розумінню його вчинків.

Асоціативне малювання

Може бути як словесне, так і реальне. Суть словесного малювання полягає в тому, щоб словами змалювати картину (образи, кольори, час), що виникає в уяві після прочитаного. Таке малювання використовується при вивченні ліричних творів, де звернена увага на внутрішній світ героя, а зовнішня картинка відсутня. Також можна запропонувати описати враження від прочитаного в кольоровій гамі, розмалювати кожен рядок вірша як словесно, так і озброївшись кольоровими олівцями. Після малювання дитина аналізує, чому саме такі кольори він використав і робить висновок про емоційний фон поезії і стан персонажа. Сюди ж можна віднести такий цікавий вид роботи, як створення титульних сторінок до поетичних збірок, реклами. Тут задіються не тільки образні, а й кольорові асоціації.

Слід зазначити, якщо у 5-8 класах йшлося лише про використання одного з етапів асоціативного аналізу, то в 9-11 класах можливий урок з використанням усіх зазначених вище етапів.

Учнi заздалегiдь діляться на чотири групи для дослiдження бачення Оскаром Уайльдом суті фiлософii життя, краси, насолоди, мистецтва. Кожна група обирає "свою" проблему: «Життя», «Насолода (гедонізм)», «Мистецтво», «Краса». Упродовж уроку результати дослiджень заносяться до таблицi

 

Філософське поняття

СИМВОЛ

Розумiння даного поняття

 

 

Оскаром Уайльдом (положення естетизму)

Героями твору

Особисте розуміння поняття

Краса

 

 

 

 

Життя

 

 

 

 

Мистецтво

 

 

 

 

Насолода

(гедонізм)

 

 

 

 

 

 

 • Робота груп з картками.

Насолода

  1. Що для вас особисто означає поняття «насолода»? Схарактеризуйте у вигляді асоціативного килимка.

  2. Визначте за словником змiст поняття «насолода».

  3. Хто з героїв твору є iдеологом гедонiзму?

  4. Як автор ставиться до цієї проблеми?

  5. Закiнчiть фразу, розкрийте iї значення: "Новий (гедонізм) - ось що потрiбне нашому вікові".

Життя

 1. Якi асоціації виникають у вас, коли ви чуєте слово «життя»? Особисто для вас «Життя» - це ...

 2. Знайдiть у тлумачному словнику значення слова «життя».

 3. Знайдiть у тексті думки автора, що стосуються фiлософії життя.

 4. У чому вбачають сенс життя герої твору?

 5. Як ви розумієте вислiв «Парадокс життя»?

 6. Чи може людина жити (чи має право?) так, як їй заманеться?

 7. Пояснiть стиль життя iндивiдуалiстiв, егоїстів, «нарцисистiв» ?

Мистецтво

 1. Iз чим особисто у вас асоціюється слово «мистецтво»?

 2. Дайте визначення за словником.

 3. Побудуйте асоцiативний ланцюжок, користуючись текстом: мистецтво - це ...

 4. Яке мicце посідає мистецтво у життi героїв твору?

 5. Якi естетичнi позицii О. Уайльда знайшли відображення у творi?

Краса

 1. Якi асоцiацii виникають у вас при словi «краса»?

 2. Робота iз тлумачним словником: знайдiть значення слова «краса».

 3. Знайдiть у тексті думки автора, що стосуються слова «краса». Що герої роману вважають прекрасним ?

 4. Хто примусив Доріана замислитися над власною красою? Що означають поняття «краса «внутрішня» і «зовнішня»? Як вони співвідносяться у тексті?

 5. Чи є сьогодні люди, які живуть тільки заради краси? Що можна сказати про їхнє майбутнє?

 6. Як ви розумієте вислів «Парадокс краси»?

 • Після виступу груп – малювання символічного портрету: краси, мистецтва, насолоди, життя.

 • Домашнє завдання.

1. Знайти вислів із твору про красу, мистецтво, насолоду, життя, який би відповідав вашій позиції. Вибір обґрунтувати (для всіх).

2. Написати міні-твір:

1 група (насолода): «Пянкий присмак насолоди».

2 група (життя): «Коли б я відпливав з океаном життя!» (У.Уїтмен)

3 група (мистецтво): «Життя й мистецтва … лан в душі моїй» (Ш.Бодлер)

Створення відеокліпів: цей досить сучасний вид роботи діти дуже люблять, адже він дозволяє поєднувати творчість та роботу на комп’ютері, без якого сучасний учень не мислить свого існування. Крім того, щоб створити відеокліп потрібно поєднати декілька асоціацій: образні, кольорові, часові, слухові. Саме така творчість, за словами Г.Є.Гонташа, «передбачає наявність у особистості здібностей, мотивів, знань і умінь, завдяки яким створюється продукт, що вирізняється новизною, оригінальністю, унікальністю ».

Отже, можна зробити висновок, що асоціативне навчання доречне на будь-якому уроці. Але особливого значення асоціативний аналіз набуває на уроках вивчення ліричних творів. Адже сила поетичного почуття завжди збуджує уяву, емоції, думки того, хто сприймає. О.Потебня з цього приводу писав: «У кожній зі свічок, запалюваних силою поезії, спалахують свої власні іскри» . «Адже потік людської свідомості рухається від образу до образу під впливом зорових, звукових, тактильних імпульсів пам’яті» . Унікальну атмосферу ліричного твору створюють авторські асоціативні ланцюжки, які зв’язують близькі або контрастні образи, мотиви, споріднені ритмічні візерунки. Спроба зрозуміти авторську гру уяви пробуджує творчість читача. Поєднання авторського та читацького асоціативних полів і покладено в основу асоціативного аналізу тексту, що відбиває всі 4 етапи. Особливо благодатними для асоціативного аналізу є твори романтиків, символістів, китайських та японських ліриків.  

Пропоную підбірку уроків по даній тематиці. 

Категорія: Методична скриня | Додав: robik99 (02.12.2013)
Переглядів: 1400 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]