Середа, 07.12.2022, 01:03
Головна Реєстрація RSS
Вітаю Вас, Гість
Друзі сайту
Пошук

Звіт

директора Ревнівськазагальноосвітньоїшколи І-III ступенів

Білощицької Валентини Іванівни

про своюдіяльність на посаді протягом 2017-2018н.р.

 

Як директор школи, у своїйдіяльност протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

 

1.Загальна відомості про навчальний заклад

 

Ревнівська загальноосвітня школа є коммунальною власністю Бориспільської районної ради Київської області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти, якому делеговані відповідні повноваження.

Заклад атестований в 2009 році, згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.02.1996 р. № 200 „Про ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти”.

Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1978 році, проектна потужність закладу 624 місця, земельна ділянка, яка належить школі має площу 2,2 га.

У 2017-2018 навчальному році працювало 28 педагогічних працівників та 16 працівників з числа обслуговуючого персоналу.

В 2017/2018 навчальномуроці в школі налічувалося 16 класів, в яких навчалося на початок року 313 учнів, на кінець – 314. Середня наповнюваність класів – 21 учнів. В навчальному закладі працювали 2,5 групи продовженого дня. 10 клас працював за художньо-естетичним профілем. 2 учні перебували на індивідуальній формі навчання.

Першочергова увага приділялась формуванню мережі класів, яка б відповідала освітнім потребам населення в мікрорайоні школи. Спостерігається збільшення мережі класів, що пов’язано із збільшенням кількості учнів.

Роки

кількість учнів

класів

2014-2015

276

12

2015-2016

252

14

2016-2017

287

15

2017-2018

313

16

2018 - 2019

320

16

 

Навчальний заклад працює в одну зміну. Навчальні заняття починаються о 08.25. Робота гуртків, факультативів, спортивних секцій проводиться в другій половині дня та у суботу.

Шкільним автобусом привозяться діти з сіл Процева, Затишного, Мартусівки (всього 102 учні)

2. Матеріально-технічна база навчального закладу

 

Тип будинку: двоповерхове приміщення, висота поверху 3 м.. В закладі функціонують такі групи приміщень: класні кімнати, навчальні кабінети, лабораторії з лаборантськими, майстерні для трудового навчання, спортзал, їдальня, медичний кабінет, бібліотека, актова зала, адміністративно - допоміжні приміщення: вестибюль, рекреації, санітарні вузли з технічними приміщеннями.

Приміщення школи та територія відповідають санітарно-гігієнічним нормам.

У 2017-2018 навчальному році замінено світильники (198 000). Значний об’єм робіт виконаний по підготовці школи до нового навчального року. Здійснено ремонт опалення, а саме, заміна батареї та труб в їдальні, актовій залі в кабінеті трудового навчання на суму 199 000 грн; заміна частини покрівлі школи на суму 198 000 грн; проведено ремонт 1 класу (40 000 грн); ремонт водопроводу (3778); встановлені металоконструкції в бібліотеці (24 350 грн).

Працівниками школи зроблено ремонт в кабінеті бухгалтера, медсестри, актовій залі, коридорах школи, в кабінеті 4 класу замінено лінолеум. Для виконання робіт були будівельні матеріали на суму 30000 грн. В усіх класних кімнатах проведено поточні ремонти, залучені до робіт батьки. Для школярів першого класу обладнана ігрова кімната.

В рамках підготовки до роботи в НУШ придбані меблі для першого класу на суму 105 000 грн, документ камера (23 900 грн), мультимедійна дошка та ноутбук (68 000 грн), холодильник (5900 грн), електорсковорода (29 000 грн).

.

 

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована программа вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів з техніки безпеки. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання.

В навчальному закладі забезпечується дотримання правил охорони праці та безпеки життєдіяльності.

 

3. Кадрове забезпечення навчального закладу

 

У 2017-2018навчальномуроці штатними працівниками школа булла забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективніякості, працездатність, інші характеристики.

В школі в 2017 – 2018 навчальному році працювало 28 вчителів. За кваліфікаційними категоріями вчителі розподілені наступним чином:

 

Станом на 01.09.2017

Стагном на 01.09.2018

Педагогів

28

33

Педзвання «вчитель - методист»

3

3

Педзвання «старший вчитель»

12

13

Спеціаліст «вищої категорії»

15

17

Спеціаліст «І категорії»

3

3

Спеціаліст «II категорії»

3

1

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст»

3

3

Педагогів, атестованих у поточному навчальному році

5

5

Педагогів, які пройшли курси підвищення кваліфікації у поточному навчальному році

4

8

Загальна кількість педагогів, які мають сертифікат програми Intel@Навчання для майбутнього

15

15

Нагрудний знак «Відмінник освіти України»

3

3

Нагрудний знак «Софія Русова» «Василь Сухомлинський»

1

1


 

З метою підвищення якості знань, умінь та навичок учнів, професійної майстерності вчителів здійснено атестацію педагогічних працівників, в результаті якої атестовано п’ять педагогічних працівників школи:

Хоменко Наталію Володимирівну, вчителя початкових класів, та Кузьменко Вікторію Вікторівну, вчителя української мови та літератури, на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії;

Галатенко Світлану Анатоліївну, вчителя зарубіжної літератури, на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист»;

Бойко Ніні Миколаївні, вчителю початкових класів, присвоєно 11 тарифний розряд та педагогічне звання «старший учитель»;

Литвин Тетяні Вікторівні, практичному психологу школи, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».

В рамках атестації учителі приймали участь в місячнику педагогічної майстерності, були учасниками районної педагогічної виставки, де представляли свої навчально-методичні посібники: Бойко Н.М. «Педагогіка партнерства між учнями, учителями та батьками – ключовий компонент нової української школи», Галатенко С.А. «Компетентнісно орієнтовані уроки зарубіжної літератури: досвід і практика», Кузьменко В.В. «Урізноманітнення форм та методів навчання школярів на уроках української мови», Литвин Т.В. «Профілактика та подолання синдрому «професійного вигорання» педагогічних працівників», Хоменко Н.В. «Міжпредметна інтеграція у початковій школі»

Протягом навчального року були створені належні умови для проходження курсів підвищення кваліфікації педагогів. Вчителі Бойко Н.М., Бортнік М.І., Кисіль Н.В., Коваль Н.П, Опарієнко І.А., Олешко Т.М., Хоменко Н.В. пройшли курси підвищення кваліфікації на базі КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», Литвин Т.В. - на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету ім. Б.Грінченка.

У поточному навчальному році троє учителів початкових класів пройшли курси підвищення кваліфікації, двоє із них атестувались на підвищення кваліфікаційної категорії У рамках проведення місячника педагогічної майстерності учителі Бойко Н.М. та Хоменко Н.В. провели майстер-класи «Новітні методи навчання на уроках літературного читання у 4 класі» та «Міжпредметна інтеграція у початковій школі». Учитель Бойко Н.М. пройшла навчання тренерів НУШ на базі КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», отримала сертифікат «Онлайн-курсу для вчителів початкової школи в новій українській школі». Слід відмітити, що всі учителі початкових класів приймають активну участь у практично-методичних заходах районного рівня, Чабан Н.О. успішно керує районним методичним об’єднанням вчителів 3-іх класів. В червні 2018 року на базі школи були проведені курси для вчителів 1 класів тренером яких виступала Бойко Н.М.

У 2017-2018 навчальному році ряд вчителів отримали нагороди:

Бабич О.М. – Премія ім Верни

Розумна С.І.– Грамота Бориспільської РДА та Бориспільської районної ради

Бідненко В.М. – премія ім.І.Д.Кудрі

Степанова Г.М. – Грамота відділу освіти.

Григоренко Л.В. – Грамота відділу освіти.

Кудря Р.В. - Грамота відділу освіти.

Видиборець В.В. премія ім Петруся

 

4.Медичне обслуговування учнів у школі.

 

Заклад обслуговує Ревненська дільнича лікарня. Огляд дітей проводиться щорічно. В школі є медичний працівник.

Аналізуючи результати медичного огляду школярів у 2017 році слід відмітити, що

всього за рік оглянуто 235 учнів, на „Д” обліку знаходяться 190 учнів, що становить 63% від усіх оглянутих, в структурі захворюваності серед учнів школи займають 1 м. – кістково-м´язевої системи, 63, 2м. – хвороби органів дихання, 41, 3 м. – хвороби ендокринної системи – 31, хвороби органів травлення - 24, хвороби ока – 25, хвороби вуха – 10, хвороби сечостатевої системи - 10.

В спец групу по фізкультурі віднесені 22 учні, 137 – належать до підготовчої групи. Результати медогляду за участю лікаря розглядалися на загально шкільних батьківських зборах. Проте 35 учнів не пройшли медогляд.

В школі проводиться оздоровчо-профілактична робота. Гігієнічне виховання учнів проводиться силами класних керівників, вчителів, медичного працівника, батьків, Основні теми: формування здорового способу життя, особиста гігієна, профілактика травматизму та дотримання правил техніки безпеки, профілактика інфекційних захворювань та отруєнь, статеве виховання, раціональний режим дня, гігієна розумової праці, інші.

З метою зміцнення здоров’я школярів працюють секції волейболу, футболу, баскетболу. В молодших класах перед початком уроків проводиться фізична зарядка.

Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров’я, Дня рекордів школи, шкільної спартакіади, веселих старти, Благодійного марафону.

 

6. Організація оздоровлення школярів

За сприяння Ревненської сільської ради було оздоровлено за межами району 49 школярів (200 000 грн).

За кошти Бориспільської районної адміністрації (199 000 грн) 21 дитина оздоровлювалися в дитячому таборі „Наталія» Рахівського району, 24 –«Очаків» Миколаївської області, 9 в таборі «Лелека» Одеської області.

В школі було організовано табір денного перебування для 40 школярів на 14 днів. День перебування в таборі обходився 24 грн. Всього оздоровлено близько 70% школярів школи.

 

 

5. Організація харчування учнів в школі

 

Гаряче харчування отримують близько 200 дітей, з них 105 учнів харчувалися безкоштовно. Прийом їжі проводиться відповідно до складеного графіка, затвердженого директором школи. Мається перспективне меню харчування, яке погоджене з райСЕС. Мається денне меню, меню-розкладка та картотека страв. Постачання продуктів здійснює ПП Скачков, та ПП Шульга. Аналізуючи виконання добових норм харчування учнями 1 – 4 класів згідно вимог додатку № 7 Постанови КМУ від 22.11.204р. за №1591, слід зауважити, що норми виконуються на 90%. Вартість одноразового харчування складає 12, 77 грн.

Обідній зал розрахований на 100 посадкових місць.

Харчоблок складається із наступних приміщень: гарячий цех, мийка столового та кухонного посуду, складська група. Є овочесховище. Є побутова кімната та санвузол для персоналу. Встановлена вентиляційна система. Технологічне обладнання: електроплита на 4 конфорки, електрожарова шафа. Придбана електросковорода та холодильник. Є холодильник і морозильна камера. Необхідно придбати нову електроплиту на 6 конфорок та столовий і кухонний посуд, столи з нержавіючої сталі. Приміщення харчоблоку утримуються в задовільному стані.

На харчоблоці працюють 2 кухарі (1,5 посади) та підсобний працівник. РайСЕС регулярно проводить огляд харчоблоку, здійснює відбір проб харчових продуктів, питної води на бактеріологічний та хімічний аналізи. Приписи рай СЕС виконуються.

Продовження звіту ТУТ